De garanterar din säkerhet
Som besökare till ett evenemang är du troligtvis inte medveten om de rigorösa säkerhetsförberedelser som föregår en festival, fotbollsmatch eller ett större event. Svensk evenemangssäkerhet är experter på att anordna säkra lösningar som passar såväl arrangörer, besökare och myndigheter.
– Ge oss en gräsmatta så fixar vi en festival, säger säkerhetssamordnare Conny Perving.
Från början var företaget en konstellation mellan Djurgården fotboll och Djurgården hockey som tagits fram för att arbeta med säkerhetsfrågor runt lagens matcher. Idag är företaget privatiserat fast Djurgården finns fortfarande med i bilden, numera som kund åt Svensk evenemangssäkerhet. Conny har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1982 och besitter en rik kompetens som kommer arrangörerna väl till pass. Enligt honom själv så ligger kärnan av verksamheten kring planering och utförande av säkerhetslösningar vid olika arrangemang.
– Vi har hela tiden skyndat långsamt framåt och aldrig åtagit oss sådana jobb som vi inte kunnat utföra på ett seriöst och professionellt vis, berättar Conny.

Sedan 2006 arbetar företaget även mot den privata sektorn utöver de idrottsrelaterade säkerhetsuppdragen. Det innebär att de bland annat närvarar på olika festivaler, konserter och företagsevent. Företaget är flexibelt men utan att tumma på säkerheten.
– Svensk evenemangssäkerhet bygger säkerheten kring arrangörens kommersiella behov, vi skräddarsyr lösningar och ser samtidigt till att arrangemanget motsvarar kraven som polisen ställer, säger Conny.

Efter så många år i branschen har företaget etablerat goda kontakter såväl inom kommunen som med polismyndigheten och andra viktiga aktörer. Svensk evenemangssäkerhet har även samarbete med andra företag som kan hjälpa till med marknadsföring och att ordna fram eventuella sponsorer. Dessutom är de ett auktoriserat bevakningsföretag vilket ställer höga krav på de anställda i bolaget.
– Vi kan garantera att all vår personal är kontrollerad via belastningsregistret och ligger i samma bolag, många bolag väljer att lägga vissa delar av personalen i dotterbolag för att undkomma de extra kostnader som seriositeten innebär, avslutar Conny.

Svensk evenemangssäkerhet

Bransch:
Sport/Fritid/Nöje

Telefon: 08-525 085 60
Fax: 08-525 085 61


Email:
conny@sesakerhet.se

Hemsida:
www.sesakerhet.se

Adress:
Svensk evenemangssäkerhet
Box 5076
12116 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN